วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรมแปลงหน่วยและคำนวณพื้นที่ไร่

โปรแกรมคำนวนพื้นที่ดิน และแปลงหน่วยเป็นไร่ เอเคอร์ และ เฮกเตอร์

ใส่ด้านทั้งสี่ที่วัดได้(ตามลำดับ a=>b=>c=>d) : For English Version
หากเป็นสามเหลี่ยม ให้กำหนด d=0

a= เมตร
b= เมตร
c= เมตร
d= เมตรคิดเป็นพื้นที่ดินจำนวน : ตารางเมตร

ได้พื้นที่ดินจำนวน : ไร่ งาน ตารางวา

หรือคิดเป็นพื้นที่ดินจำนวน : ตารางวา

หรือคิดเป็นพื้นที่เอเคอร์ได้ = เอเคอร์ (Acre)

หรือคิดเป็นพื้นที่เฮกเตอร์ได้ = เฮกเตอร์ (Hectare)

คิดค่าใกล้เคียงตามเป็นจริง จากสูตรสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า sq.rt.((s-a)*(s-b)*(s-c)*(s-d))
โดย s = (a+b+c+d)/2
โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถหาพื้นที่ดินของที่อยู่อาศัย พื้นที่ดินการเกษตร โดยวัดความยาวของด้านทั้ง ๔ หรือ ทั้ง ๓ ที่มีหน่วยเป็นเมตร ใส่ค่า และ กดปุ่มคำนวณ จำนวนพื้นที่ หน่วยเป็นตารางเมตร จะถูกแปลงให้เป็นหน่วยพื้นที่ของไทย โดยมีหน่วยเป็นไร่ เป็นงาน และ เป็นตารางวา ได้โดยอัตโนมัติ

9 ความคิดเห็น: