หมวดหมู่

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลังคาทรงปั้นหยา


   หลังคาทรงปั้นหยา เป็นประเภทของหลังคาที่ทุกด้านลาดไหลลงสู่ผนัง โดยมักมีความชันไหลเอียงเท่ากัน หลังคาทรงปั้นหยาของบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีสามเหลี่ยม 2 ด้าน และมีสี่เหลี่ยมคางหมู 2 ด้าน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะต้องมีความลาดเอียงเดียวกัน เพื่อให้สมดุลกัน หลังคาทรงปั้นหยาสามารถมีรางใต้รอบทุกด้านได้ นอกจากนี้หลังคาทรงปั้นหยายังสามารถมีหน้าต่างยื่นออกมาจากหลังคาในด้านที่ลาดเอียงได้

สามเหลี่ยมมุม 45 องศา
  ในโปรแกรมการคำนวณหาปริมาณจำนวนหลังคาทรงปั้นหยานั้นยึดหลักการคำนวณจากสามเหลี่ยมมุมฉาก 45 องศา
  คือจะนำเอาระยะเสาด้านยาวมาแบ่งครึ่ง(หาร 2) และใช้เป็นตัวเลขหลักในการคำนวณ เช่นตามภาพตังอย่างเป็นสามเหลี่ยมที่เกิดตามทฤษฎีตรีโกณมิติ คือพื้นฐานจากวงกลม 1 หน่วย เมื่อแบ่งครึ่งระหว่างเสาได้ 1 หน่วย ก็ให้ทำการตั้งเสาขึ้นไป 1 หน่วย เราจะได้ด้านยาวเฉลียงขึ้นไป เท่ากับ \/2 (square root 2) = 1.414 นั่นคือความสูงของหลังคาในแนวเอียง 45 องศา เมื่อจะนำไปหาพื้นที่มุงหลังคา ก็ใช้สูตร 2 สูตรคือ
1) สูตร 3 เหลี่ยมด้านเท่า คือ ฐาน  × สูง
คือด้านหน้า ที่มีรูปเป็น สามเหลี่ยม
2) สูตร 4 เหลี่ยมคางหมู คือ 1/2 × ผลบวกของด้านคู่ขนาน × สูง
คือด้านทางยาวของตัวบ้าน หากพื้นที่อาคารมีเสาแบบ สี่เหลี่ยมจตุรัส รูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะไม่มี
  แต่ถ้าเราใช้ระยะแค่เสาถึงเสาเท่านั้น หลังคาก็จะได้ออกมาไม่เพียงพอต่อความเป็นจริง เพราะหลังคาจะต้องมีระยะยื่นชายคาคลุมเสาออกมา
  ฉะนั้นโปรแกรมนี้ ก็จะใช้ระยะยื่นของชายคาเป็นตัวกำหนด ตามสูตรตรีโกณฯ ให้ได้ความสูงของพื้นที่หลังคาที่แท้จริง แล้วจึงนำไปคำนวณความยาวด้านชายคาที่ติดเชิงชายก่อนจะมาคำนวณพื้นที่หลังคาครั้งสุดท้าย...
  และนำพื้นที่, ความยาวของ อกไก่, สันตะเฆ่, แป, จันทัน ออกมาเป็นตัวเลขตามที่ปรากฎ หากมีข้อบกพร่อง ไม่ตรงตามความจริง ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
.. ขอให้ตรวจสอบ ระยะระหว่างเสาด้านกว้าง ที่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นด้านหน้า  และด้านยาว ที่ใช้เป็นข้างบ้าน เป็นระยะจากเสาถึงเสา มีหน่วยเป็นเมตร และระยะยื่นชายคา จากผนังถึงเชิงชาย มีหน่วยเป็น เซ็นติเมตร ใส่ให้ถูกต้องตามด้าน และหน่วย คำตอบออกมาก็จะใกล้เคียงความจริงที่สุดฯ

5 ความคิดเห็น:

 1. เรียน k.หนึ่ง
  ขอทราบเบอร์ติดต่อหน่อย มีเรื่องปรึกษา
  นนชัย

  ตอบลบ
 2. สูตรผิดนะครับ หลังคาไม่ได้เอียง 45 องศา เสมอไปนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สูตรคงไม่ผิดอะไร เพราะบอกสมมุติฐานอย่างชัดเจนแล้วว่า ในโปรแกรมนี้ยึดเอา มุม 45 องศาเป็นหลักในการคิด
   จึงเขียนย้ำสำหรับผู้ใช้โปรแกรมนี้เท่านั้น มิได้เขียนเผื่อออกไป ถ้ามุมหลังคาเป็นมุมอื่น โปรแกรมก็จะออกมาตามที่ fix ไว้
   คือถ้าใช้มุมอื่น ก็สามารถสร้างได้ แต่โปรแกรมคิดออกมายังไม่ได้ในปัจจุบันเท่านั้น อนาคตจะพยายามปรับปรุงต่อไป

   ลบ
 3. บ้านกว้าง12*8เมตรชายคา0.80พื้นที่ทังหมดเท่าใหล่ครับ

  ตอบลบ
 4. ถ้าถามเพียง​พื้นที่บ้าน 12x8 = 96 ตร.ม.
  ถ้าถาม​พื้นที่บ้านรวมชายคา (12+0.8+0.8)x(8+008+0.8)=130.56ตร.ม.
  ถ้าต้องการหาพื้นที่หลังคาและจำนวนวัสดุมุงหลังคาทรงปั้นหยา​ ให้หาได้ที่
  http://navy30e.blogspot.com/2013/10/cum.html?m=1

  ตอบลบ